Ungdomsalder 8 - 12 år

Hva tilbyr vi barn i denne aldersgruppen?

* Hesteridning:

Vi lærer barna å håndtere hesten. Dette gjøres på en leken måte. Å ha det gøy med
hverandre og hesten har høyeste prioritet i Hingarden. Du trenger ikke å være best, du er god nok som du er. All ridning og hesteaktivitet gir positive bidrag til barns utvikling, det er en ren bonus av hestegleden.

 

Ved første øyekast kan ridning virke som en morsom og lekpreget aktivitet, men det gir så mye mer, ikke minst mange lærings- og utviklingsmuligheter.

1. Fysisk og mental helse
Bånd som utvikler seg mellom hest og barn kan ha enorme psykologiske effekter som bidrar til å redusere angst og til å mestre følelsesmessige utfordringer.

 

2. Livserfaringer
Vi lærer best gjennom erfaringer.
Gjennom å falle av og komme tilbake på hesten, læres utholdenhet og hvordan takle frykt. En utvikler empati for hesten og en erfarer at hardt arbeid gir suksess og fordeler. Dette er verdifull livserfaring som gir barna verdi langt inn i voksenlivet.

 

3. Utvikle sosiale ferdigheter
Barn som har det vanskelig på skolen, spesielt av sosial karakter, kan ha stor nytte av å finne venner på ein annen arena. Et nytt miljø kan åpne for et helt nytt sett med muligheter til å danne varige relasjoner.

4. Tillit og selvtillit
Evnen til å ri og kontrollere en stor hest, kan gi enorm styrking av et barns selvtillit. Den minste måloppnåelse, ros for prestasjoner, og ikkj minst opplevelsen i seg selv kan være utrolig givende.

 

5. Ansvar
Det er et stort ansvar involvert med ridning og stell av hest, og gradvis vil dette bli gitt videre til de deltagende barna.

 

Denne følelsen av ansvar læres ofte ubevisst fordi barnet ønsker å tilfredsstille hestens grunnleggende behov, som fôring, stell og rengjøring av stallen, og ønsker å lære å ta hensyn til hestens oppførsel og helse.
Det lærer et barn å sette hestens og dermed andres behov foran seg selv og utvikler medfølelse og empati.
Ved første øyekast virker ridning bare som en morsom aktivitet, men det er så mange flere fordeler og læringsmuligheter.
Klikk her for priser på ridning.