Voltigeleksjoner I Hingarden Stall gis til grupper på inntil 8 barn, gruppert etter alder og erfaring.

Minimumsalderen er 3 år og maksimumsalderen er 7 år. En voltigeleksjon består av 45 minutter gymnastikk på hesten og 30 minutter

med stell av hesten.

Voltige

Per leksjon

KR. 135,-

€ 13,50

4 leksjoner

KR. 535,-

€ 50,-

10 leksjoner

KR. 1275,-

€ 123,50