Vinterglede

Vintermoro i Hingarden Stall tilbys til grupper på opptil 8 barn, gruppert etter alder og erfaring.

Minimumsalder er 3 år, og det er ingen øvre aldersgrense. Vintermoro består av 45 minutt aktivitet med hest.

Aktivitetene knyttet til tilbudet «Vinterglede» vil raskt gi deg kroppsvarme og puls!

3 til 7 år

Per leksjon

KR. 109,-

€ 11,-

15 leksjoner

KR. 1526,-

€ 148,-

8 til 12 år

Per leksjon

KR. 172,-

€ 17,-

15 leksjoner

KR. 2408,-

€ 234,-

13 til 17 år

Per leksjon

KR. 192,-

€ 19,-

15 leksjoner

KR. 2688,-

€ 261,-

Voksne

Per leksjon

KR. 212,-

€ 21,-

15 leksjoner

KR. 2968,-

€ 288,-