Kinderen 3 t/m 7 jaar

Wat kunnen wij bieden aan kinderen van deze doelgroep?

* Borstelen / knuffelen:

Voor afgaande aan de voltige les, dient het paard geborsteld te worden.
Tijdens het borstelen wordt er een band gecreëerd tussen kind en paard. Het kind leert
respect te hebben voor het paard. Ze leren dat een paard ook gevoel heeft en een eigen mening.

* Voltige:

Bij voltige worden gymnastische oefeningen uitgevoerd op een paard. Die, al dan niet in beweging is.
De kinderen leren, met behulp van het paard, om zich bewust te worden van zichzelf, het paard en andere individuen in hun omgeving.
De kinderen worden uitgedaagd om hun eigen lichaam te ontdekken. Het kind leert het ritme en de beweging van het paard te voelen en te volgen.
Het kind zal hierdoor een goed balans en evenwicht ontwikkelen. Samenwerking is een vereiste, je helpt elkaar op het paard en je motiveert elkaar om een bepaalde oefening uit te voeren. Een heel belangrijke aspect is leren omgaan met angsten en het overwinnen hiervan.

Prijzen van de voltige, klik hier

* Helpen met voeren:

Door een paard te verzorgen, leren kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor het paard. Ze leren signalen zien, en het herkennen van de verschillende lichaamshoudingen. Zo leren ze spelenderwijs wanneer een paard, blij, boos, of ziek is.

Een paard heeft veel invloed op de ontwikkeling van een kind.
1. Een paard is een zacht, warm en levend wezen.
2. De harmonische, ritmische, driedimensionale bewegingen zorgen voor een aangenaam, vertrouwd gevoel en dringen diep door in elke vezel van het lichaam. Het bevordert dus volledige fysieke en mentale ontspanning.
3. Paardrijden (voltige) is een activiteit die veel structuur biedt. De plaats en het doel zijn duidelijk, namelijk om daar op het paard te blijven. Het is gebonden aan bepaalde regels die logisch en duidelijk zijn en die gehanteerd dienen te worden vanwege de veiligheid van mens en dier.
4. Binnen deze structuur is een zekere mate van vrijheid van handelen mogelijk.
Er is ruimte voor beleving, ontdekking en ruimte voor persoonlijke inbreng.
De ruiter geeft bevelen aan het paard, die deze opdrachten opvolgt (indien correct gegeven). Het kind ontwikkeld concentratie, vertrouwen en doorzettingsvermogen.